Łukasz Olko

· Coaching and Consulting · lukasz.olko@locc.pl

Projektuje środowiska chmurowe Oracle Cloud Infrastructure z holistycznego punktu widzenia, spełniającego wszystkie wymagania Klienta. Przeprowadza migracje, wdrożenia, optymalizację, monitorowanie i zarządzanie. Jego celem jest maksymalne wykorzystanie infrastruktury Oracle Cloud spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa. Optymalizuje rozproszoną architekturę informatyczną i wzmacnia pozycję konkurencyjną swoich Klientów.


Doświadczenie

Manager rozwiązań Oracle

Accenture Sp. z o.o.

Zarządza zespołem specjalistów IT.

Wspiera Klientów innowacyjnymi rozwiązaniami w celu usprawnienia biznesu i ułatwienia życia.

Sporządza analizy korzyści z wdrożenia nowoczesnych systemów planowania, budżetowania i konsolidacji finansowej dla biznesu i wspiera działania przedsprzedażowe.

Zaangażowany w opracowanie strategii IT i zadań związanych z transformacją cyfrową na dużą skalę.

Kieruje zespołem wdrożeniowym w całym cyklu projektu. Od fazy wstępnej analizy, przez weryfikację wymagań, aż po definiowanie map drogowych technologii i rozwiązań oraz dostarczanie szczegółowej ekspertyzy funkcjonalnej.

Przyjmuje wiodącą rolę w analizie i projektowaniu procesów biznesowych z użyciem know-how Accenture opartej na technologii Oracle Cloud.

Maj 2022 - teraz

Starszy Konsultant IT (Technical Cloud Engineering Team)

Oracle Global Services Limited Sp. z o.o.

Prowadził zespół składający się z ponad czterech specjalistów IT odpowiedzialnych za migracje całych środowisk na infrastrukturę Oracle Cloud.

Motywował i wspierał członków zespołu Oracle, aby odnieśli sukces.

Koordynował wszystkie fazy cyklu życia technologii, w tym planowanie projektu, definiowanie wymagań, projektowanie architektury, budowanie/konfigurację, testowanie i oddanie produkcyjne.

Pomagał w podejmowaniu zrównoważonych decyzji biznesowych, które uwzględniały interesy wszystkich interesariuszy.

Przeprowadził liczne szkolenia techniczne oraz funkcjonalne, tak wewnątrz organizacji jak i dla klientów.

Był członkiem zespołu wprowadzającego zespoły techniczne Klientów w technologię Oracle Cloud Infrastructure.

Wspierał zespół kierowniczy TCE Lift w rozwijaniu kultury niezapomnianych i wyjątkowych doświadczeń.

Prowadził liczne migracje, konfiguracje, integracje i rozszerzenia do produkcji.

Wrzesień 2021 - Kwiecień 2022

Starszy Konsultant IT (Oracle Cloud Engineering Team)

Oracle Global Services Limited Sp. z o.o.

Prowadził zespół trzech specjalistów IT.

Identyfikował wymagania biznesowe i mapował je do infrastruktury Oracle Cloud, identyfikował luki funkcjonalne i współtworzył niezbędne rozszerzenia.

Współpracował z zespołami projektowymi odpowiedzialnymi za tworzenie raportów, interfejsów, programów do konwersji danych i rozszerzeń aplikacji.

Prowadził migracje konfiguracji, integracji i rozszerzeń do Produkcji.

Wspierał wszystkie fazy cyklu życia technologii, w tym planowanie projektu, definiowanie wymagań, projektowanie architektury, budowanie/konfigurowanie, testowanie, oddanie produkcyjne, użytkowanie i wycofanie.

Był zaangażowany w realizację zadań związanych ze strategią i transformacją IT (długoterminowy plan IT, mapa drogowa, model operacyjny, nadzór, architektura korporacyjna).

Migrował instancje WebLogic na infrastrukturę Oracle Cloud.

Lipiec 2020 - Sierpień 2021

Starszy Konsultant IT (Business Intelligence and EPM systems)

Oracle Global Services Limited Sp. z o.o.

Rozpoznawalny kontakt techniczny między klientami, zespołami wsparcia produktowego oraz programistami.

Był liderem zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie rozwiązań Oracle od strony funkcjonalnej / technicznej.

Pomagał na wszystkich etapach cyklu życia technologii, w tym w planowaniu projektu, definiowaniu wymagań, projektowaniu architektury, budowaniu / konfiguracji, testowaniu i oddaniu do produkcyjnego użycia.

Był zaangażowany w dyskusje z klientami, partnerami i zespołami Oracle, celem usprawniania procesów wdrażania rozwiązań opartych o infrastrukturę Oracle.

Czerwiec 2019 - Czerwiec 2020

Konsultant IT (Business Intelligence and EPM systems)

Oracle Polska Sp. z o.o.

Był odpowiedzialny za planowanie architektury oraz wdrożeń rozwiązań chmurowych Oracle Cloud Infrastructure z zakresu systemów Oracle EPM.

Aktywnie współpracował z klientami godząc wymagania biznesowe z potencjałem systemów EPM. Zarówno w projektach opartych na rozwiązaniach chmurowych Oracle Cloud (IaaS, PaaS, SaaS) jak również on premise.

Wykonywał usługi doradcze i wdrożeniowe zaspokajając potrzeby kierownictwa oraz pionów finansowych i planistycznych klientów używających produktów Oracle EPM (np. Oracle Essbase, Planning, HFM, FCM, FDMEE, DRM).

Wykorzystywał każdą szansę do tworzenia wartości dodanej dla klientów. Zarówno w obszarze automatyzacji powtarzalnych procesów przy utrzymaniu instancji jak też zgłaszania poprawek produktowych.

Luty 2014 - Maj 2019

Specjalista IT

GSK Services Sp. z o.o.

Pracując w wielu lokalizacjach geograficznych, zapewniał zgodność aplikacji finansowych (Oracle Financial Management) oraz planistycznych (Oracle Planning) z uzgodnionymi umowami SLA oraz profilem ryzyka.

Zapewniał wsparcie w minimalizowaniu nieplanowanych przerw w świadczeniu usług, bezpośrednio u użytkowników końcowych, jak też i podległych usługodawców.

Wrzesień 2012 - Styczeń 2014

Konsultant rozwiązań Hyperion

Łukasz Olko Coaching and Consulting

Brał udział w 6 projektach dla dwóch dużych grup kapitałowych z branży handlowej, medycznej oraz energetycznej.

Trzykrotnie był wiodącym konsultantem podczas analizy i wdrożenia modułów planistycznych w systemie Hyperion Planning.

Wrzesień 2010 - Sierpień 2012

Specjalista SAP i Master data

Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o.

Wspierał wykonanie w systemie SAP dokumentów księgowych P&G (w tym faktur) oraz dokumentów Działu Windykacji dla Wella Polska.

Z własnej inicjatywy opisał, zoptymalizował i zautomatyzował codzienny proces, związany z analizą zamówień klientów, skracając go o 90%.

Sierpień 2009 - Czerwiec 2010

Specjalista ds. Clearingu i archiwum umów

Mercedes – Benz Polska Sp. z o.o.

Zoptymalizował proces przyjmowania, ewidencji i weryfikacji faktur zakupowych (skracając pracochłonność z kilku minut do sekund).

Koordynował modernizację magazynu umów (wykonał bazę danych i wdrażał do pracy praktykanta).

Wrzesień 2007 - Kwiecień 2009

Edukacja

Wewnętrzne firmowe, edX, Coursera, Lynda

Szkolenia online
Technologia (Oracle EPM, DevOps, Security)
Umiejętności miękkie (rozwiązywanie problemów, komunikacja, efektywne nauczanie, sprzedaż, zarządzanie)
2007 - teraz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie
Specjalizacja: Zarządzanie przedsiębiorstwem
2009 - 2012

Politechnika Warszawska

Studia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie
Specjalizacja: Zarządzanie produkcją
2005 - 2009

Umiejętności

Moje mocne strony wg. testu CliftonStrengths
 • Woo
 • Communication
 • Learner
 • Input
 • Positivity

Certyfikaty i szkolenia:
 • Oracle Cloud Infrastructure 2021 Certified Architect Professional
 • Oracle Autonomous Database Cloud 2021 Certified Specialist
 • Oracle Cloud Infrastructure 2021 Operations Associate
 • Oracle Cloud Infrastructure 2019 Certified Architect Professional
 • Oracle Autonomous Database Cloud 2019 Certified Specialist
 • Oracle Cloud Infrastructure 2019 Certified Architect Associate
 • Oracle Hyperion Financial Management 11 Certified Implementation Specialist
 • Oracle Hyperion Planning 11 Certified Certified Implementation Specialist
 • ITIL foundation certificate
 • pakiet szkoleń z zakresu systemów EPM: Profitability and Cost Management, Account Reconciliation, Financial Data Quality Managment Enterprise Edition
 • pakiet szkoleń miękkich: Zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie stresem, komunikacja w zespole, praca w środowisku wielokulturowym, sztuka prezentacji, kreatywne myślenie, Trójkąt wartości, Sprzedawanie wartości, Powiedz-Pokaż-Powiedz
 • pakiet szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • GSE2x: Leaders of Learning. edX/HarvardX certificate.
 • Business Objects - podstawy raportowania

Narzędzia i techniki:
Metodologie:
 • ITIL
 • DevOps
 • Cross Browser Testing
 • Agile Development & Scrum

Inicjatywy

Zawodowe:
 • Automatyzacja procesów serwisowych - Analizuje i wprowadza standaryzację, i automatyzację procesów serwisowych na instancjach klienckich.
 • Szkolenia wewnętrzne - Przygotowuje i nagrywa szkolenia techniczne.
 • Life hackers - Organizuje międzywydziałowe spotkania skoncentrowane na zwiększaniu wydajności i efektywności we wszystkich dziedzinach życia zawodowego i osobistego.
 • Optymalizacja procesów - Wykorzystuje okazje do ulepszeń wg. filozofii "Kaizen". Po szerszej konsultacji wdraża najlepsze pomysły w życie.
 • Dokumentacja - W razie potrzeby strukturyzuje i tworzy procesy oraz techniczne dokumentacje.

Społeczne:

Polecam