« przejdź do strony z ofertą

Działania marketingowe

LOCC zapewnia także profesjonalne wsparcie przy przygotowaniu planu marketingowego.

Najważniejsze elementy planu marketingowego:

  • przegląd bieżącej sytuacji marketingowej,
  • analiza szans i zagrożeń,
  • misja i cele marketingowe (długookresowe i krótkookresowe),
  • strategie marketingowe,
  • plany operacyjne (programy działań),
  • budżet marketingowy (prognoza dochodów i wydatków),
  • kontrola wyników.

Przewiń do góry