« przejdź do strony z ofertą

Biznes plan - fundament udanego przedsięwzięcia

Jak podaje M. Mulak „biznesplan to szczegółowy plan działania przedsiębiorstwa, jaki przedsiębiorcy sporządzają na piśmie. Jest to mapa, która pokazuje przedsiębiorcy, jak dotrzeć do celu. Biznesplan opisuje aspekty organizacyjne firmy, jej strategie, marketing, finanse oraz kapitał ludzki zaangażowany w projekt”.

Biznesplan jest szczególnie przydatny, gdy firma nie ma dostatecznych środków finansowych na planowane przedsięwzięcie. Adresatami biznesplanu mogą być banki, instytucje dysponujące funduszami unijnymi lub inni potencjalni inwestorzy. Także przy zakładaniu nowej działalności biznesplan jest dokumentem scalającym wizję i misję przedsiębiorstwa oraz co najważniejsze przedstawia opłacalność interesu.

Biznesplany opracowane przez firmę LOCC:

  • Umożliwiają i ułatwiają racjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem.
  • Wskazują najlepsze sposoby realizacji przedsięwzięcia.
  • Są konkretne i szczegółowe.
  • Wykazują, czy produkty lub usługi, będące rezultatem planowanego przedsięwzięcia, znajdą nabywców.
  • Udowodniają, że przedsiębiorstwo posiada niezbędne umiejętności, doświadczenie i warunki gwarantujące powodzenie zawartych w nich zamierzeń.
  • Zawierają plan awaryjny z wyjściem z nieprzewidzianych sytuacji, które mogą zdarzyć się w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Należy pamiętać, że biznesplan inicjuje proces zarządzania i wpływa na kolejne jego etapy - organizowanie, przewodzenie i kontrolę.


Przewiń do góry